• Төлбөрийн шилжүүлэг

    Шалгуур хангасан дебит эсвэл урьдчилсан төлбөрт аливаа карт руу хурдан, энгийн, аюулгүй төлбөр шилжүүлэх.

Ирээдүйн төлбөрийн платформ

Виза Direct үйлчилгээ бизнесийг шинэчлэхэд танд туслахын тулд шууд¹ төлбөр хийхтэй холбогдох хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, программыг удирддаг.

Виза Direct үйлчилгээг ашиглан бизнесээ илүү сайн удирдах

Виза Direct үйлчилгээ цаас, чектэй холбоотой захиргааны зардлыг бууруулж, танай байгууллагад үйл ажиллагаагаа илүү үр дүнтэй явуулахад тусална.
төлбөрийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгохын зэрэгцээ.

Бидэнтэй түншлээрэй

Виза Direct үйлчилгээ үзүүлэгчид картаар үйлчлэгч байгууллагуудад Виза компанийн олон улсын төлбөрийн сүлжээнд холбогдоход тусалж, хэрэглэгчид шинэ сэтгэл ханамж өгөх боломж олгоно.

Визa Direct үйлчилгээг ашиглаж эхэлье

Дэлхийн хамгийн том электрон төлбөрийн сүлжээнүүдийн нэг батлан даасан хурдан төлбөрийн шийдэл.