• Төлбөрийн шилжүүлэг

    Шалгуур хангасан дебит эсвэл урьдчилсан төлбөрт аливаа карт руу хурдан, энгийн, аюулгүй төлбөр шилжүүлэх.


Төрөл бүрийн төхөөрөмж, банкны дүрсээр хүрээлэгдсэн хүнийг харуулсан зураг
Хүснэгт, диаграммтай таблет, утас харуулсан зураг
Аналог хавтастай зөөврийн компьютерийг харуулсан зураг

Визa Direct үйлчилгээг ашиглаж эхэлье

Дэлхийн хамгийн том электрон төлбөрийн сүлжээнүүдийн нэг батлан даасан хурдан төлбөрийн шийдэл.
Одоо бүртгүүлээрэй