• Төлбөрийн шилжүүлэг

    Шалгуур хангасан дебит эсвэл урьдчилсан төлбөрт аливаа карт руу хурдан, энгийн, аюулгүй төлбөр шилжүүлэх.


customer-experience-illustration-visa-800x450
tablet-phone-graph-illustration-visa-800x450
laptop-folder-illustration-visa-800x450

Визa Direct үйлчилгээг ашиглаж эхэлье

Дэлхийн хамгийн том электрон төлбөрийн сүлжээнүүдийн нэг батлан даасан хурдан төлбөрийн шийдэл.
Одоо бүртгүүлээрэй