Хэсэгчилсэн төлбөр: Хэрэглэгч яг одоо худалдаж аваад дараа нь төлөх боломжтой

API-д суурилсан шийдэл эсвэл одоо байгаа олон улсын стандартын дагуу хэсэгчилсэн төлбөрийн багцыг хэрэглэгч нартаа санал болгоно.

Виза нь хэсэгчилсэн төлбөрийн шийдлүүдийг боловсруулсан

Виза нь Виза хөгжүүлэгчийн портал дээрх боломжуудыг гаргасан бөгөөд энэ нь клиент нарт өөрсдийнхөө хэрэглэгч нарт санал болгох хэсэгчилсэн туршлагыг хөгжүүлэх, турших боломжийг олгодог.*

Хэсэгчилсэн төлбөрийн тухай танилцуулга

Хэсэгчилсэн төлбөр (хэсэгчилсэн) гэдэг нь худалдан авалтын дүнг жижиг тэнцүү төлбөрт хуваах замаар худалдан авалтын төлбөрийг төлөх сонголтыг хэлнэ. Хэрэглэгчид дунд болон том дүнтэй эд зүйлсийг (жишээ нь, электрон бараа, тавилга гэх мэт) худалдан авахдаа хэсэгчлэн төлбөр төлөхийг ашиглаж болно. Гэхдээ зарим зах зээл дээр тэд үүнийг өдөр тутмын худалдан авалт (жишээлбэл, хүнсний бүтээгдэхүүн, жижиглэн худалдаа гэх мэт) хийхдээ ашиглаж болно. Тэгэхээр хэсэгчилсэн төлбөртэй хэрэглэгчдэд ямар давуу талтай вэ? Тэд худалдан авалтаа, тэр дундаа тодорхой дүнтэй хураамжийг хэсэгчлэн (ихэвчлэн сар бүр) төлөх замаар төлбөрөө хуваан барагдуулж болдог.
Donut chart showing 1 out of 4 payments.
Donut chart showing 2 out of 4 payments.
Donut chart showing 3 out of 4 payments.
Donut chart showing 4 out of 4 payments.

Хэсэгчилсэн төлбөрийн нийтлэг загварууд

Дэлхийн хэмжээнд хэсэгчилсэн төлбөрийн хоёр үндсэн загвар байдаг: Худалдан авалтын үед болон Худалдан авалтын дараах. Эдгээр загвар нь хэрэглэгчийг хэсэгчлэн төлөх, хэн хэсэгчилсэн төлбөрийн багцыг танилцуулах, зээл олгох зардлыг хэн төлөх зэргээр ялгаатай байдаг.*

Багц үүсгэх

Хэсэгчилсэн төлбөрийн багц үүсгэх олгогч нарт зориулсан API. Багцын атрибутуудыг тодорхойлох олгогчид:

  • Хэсэгчилсэн төлбөрийн зээлийн хугацаа
  • Оролцогч худалдаачид ба картууд
  • Хүүний хувь ба хураамж

Зохих эрхтэй эсэхийг шалгах

Хэсэгчилсэн төлбөрийн гүйлгээний эрхтэй хэсэгчилсэн төлбөрийн багцыг хайх хүлээн авагч, технологийн платформ, худалдаачдад зориулсан API. Худалдаачид нь худалдан авалт хийх явцад карт эзэмшигчид төлбөрийн зохих төлбөрийн багц болон зардлыг харуулах боломжтой.

Жишээ нь: Гэр ахуйн цахилгаан барааны дэлгүүрүүд дээр А банкны бүх Виза Signature картыг 6 сараар хэсэгчлэн төлөх багц

Багц сонгох

Тухайн гүйлгээнд зориулж карт эзэмшигчийн сонгосон хэсэгчилсэн төлбөрийн багцыг батлах худалдаачны API.

Багц өөрчлөх

Анхны гүйлгээг хэсэгчилсэн төлбөрийн багц болгон өөрчлөх API.

Багцыг товлох

Хэсэгчилсэн төлбөрийн гүйлгээний төлбөрийн хуваарь гаргах олгогч нарт зориулсан API. Тус үйлчилгээ нь карт эзэмшигчийн статусыг судалж, сар бүрийн хэсэгчилсэн төлбөрийн хэмжээг тооцож, карт эзэмшигчид ерөнхий дэвтрийг удирдах, карт эзэмшигчийн хуулгаа зөв бичих боломжийг олгоно.


Визагийн хэсэгчилсэн төлбөрийн шийдэл нь экосистемийн бүх талуудад ашиг тусаа өгөх боломжтой

Хэрэглэгч

Түрийвчинд байгаа картуудын төлбөрийн хувилбарыг нэмэгдүүлээрэй

Худалдаачин

Борлуулалтын хэмжээ болон хөрвүүлэлтийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлэхэд тусална

Санхүүгийн байгууллага

Орлогын шинэ урсгалаар карт эзэмшигчийн оролцоо, үнэнч байдлыг нэмэгдүүлэхэд тусална

Хүлээн авагч

Их хэмжээний алдагдлаас хамгаалахад тусална; худалдаанд санал болгох нэмүү өртөг шингэсэн шинэ үйлчилгээ

Хэсэгчилсэн төлбөр бол том зах зээл бөгөөд өсөн нэмэгдэж буй боломж юм

Дэлхий даяар 2020 онд хэсэгчилсэн төлбөр нь 1,6 их наяд ам.долларын зах зээлийн үнэлгээтэй байсан. Мөн энэ нь хурдацтай өсч, жилийн 5 %-иас дээш өсөлтэй байсан. Эсрэгээрээ, дэлхийн хэмжээнд зээлийн картын зардал 4 %-иар буурсан байна.
Growth in installments in different sectors. See the detailed image description.
2020 онд дэлхийн хэмжээнд хэсэгчилсэн төлбөрийн зах зээлийн үнэ 1,6 их наяд ам.доллар болж байна. Үүнд зээлийн карт 38 %, финтекийн зээл 27 %, хувийн зээл 20 %, удаан эдэлгээтэй эд хөрөнгийн зээл 12 %, дэлгүүрийн карт 3 % байна.

Бүртгүүлээд Хэсэгчилсэн төлбөрийн байнгын шинэчлэлтүүдийг аваарай