ВизaVue® онлайн

Гүйлгээний болон жишиг тогтоох өгөгдлөөс хүчирхэг мэдээлэл хурдан, хялбар аваарай

Мэдээллийн өгөгдлийн талаар мэдлэгтэй бай

VisaVue® Online (VVO) нь таны хамгийн сүүлийн гүйлгээг болон жишиг тогтоох судалгааг дэлхийн хамгийн том жижиглэн худалдааны электрон төлбөрийн сүлжээнээс* таны гарт хүргэнэ.

VVO нь гүйлгээний мэдээллийг цуглуулах замаар таны портфелиос үнэ цэнэтэй дүн шинжилгээг хурдан, хялбар байдлаар танд өгч тэдгээрийг өөрчлөн тайлбарлаж, ойлгоход хялбар тайлан гаргана. VVO нь дэлгэрэнгүй дүн шинжилгээ болон ойлгоход хялбар онлайн интерфейс хоорондын тэнцлийг хангана. Компьютерийн маузын ганц товшилтоор урьдчилан боловсруулсан тайлан авах буюу өөрийн хэрэгцээнд нийцсэн тайланг шинээр бий болгоорой.

*Төлбөрийн хэмжээ, нийт дүн, гүйлгээний тоо болон эргэлтэд буй картны тоонд үндэслэсэн

Ашиг тус


Өөрийн бизнесээ зөвхөн таамаг дээр бус бодит дүн шинжилгээнд үндэслэн босго


Тайлангийн арга хэрэгслүүд


Тохиолдлын жишээ ашиглах

VisaVue® онлайны талаар илүү ихийг мэдэж аваарай

[email protected] хаягаар Визагийн Ази Номхон Далай дахь VVO бүтээгдэхүүний салбарт и-мэйл илгээгээрэй.