• Ухаалаг ирээдүйд зориулсан төлбөрийн технологи

    Төлбөрийн шийдлийн дараагийн үед шилжиж орохын тулд Виза компанитай түншлээрэй

Төлбөр тооцоотой холбооотой сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэхэд
таны санал болгож чадах зүйл

Бид үүрэн сүлжээний операторууд, төхөөрөмж үйлдвэрлэгч, платформ зохиогчидтой хамтран мобайл, вэбээр болон сошиал сувгуудаар аюулгүй, найдвартай, электрон төлбөр хийх боломжийг бүрдүүлж байна.

Төлбөрийн технологи

Электрон төлбөрийн салбарын эхэнд алхъя.
man-outside-mobile-552x310
mobile-payment-square-552x310

Технологийн хөтөлбөрүүд

Таны шийдлийг зах зээлд илүү түргэн нэвтрүүлэх шинэ хөтөлбөрүүд.
Man working on his laptop.