• Ухаалаг ирээдүйд зориулсан төлбөрийн технологи

    Төлбөрийн шийдлийн дараагийн үед шилжиж орохын тулд Виза компанитай түншлээрэй

Төлбөр тооцоотой холбооотой сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэхэд
таны санал болгож чадах зүйл

Бид үүрэн сүлжээний операторууд, төхөөрөмж үйлдвэрлэгч, платформ зохиогчидтой хамтран мобайл, вэбээр болон сошиал сувгуудаар аюулгүй, найдвартай, электрон төлбөр хийх боломжийг бүрдүүлж байна.
man-outside-mobile-552x310
mobile-payment-square-552x310

Man working on his laptop.

square-mobile-flowermarket-358x269