• Бизнесээ өргөжүүлээрэй

    Таны эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн шийдэл, үйлчилгээ

Виза + Карт гаргагчид

Бид хэрэглэгчдийн өдөр тутмын гүйлгээг илүү ая тухтай, найдвартай, аюулгүй болгоход санхүүгийн байгууллагуудад тусалдаг.

Төлбөрийн технологиуд

Карт гаргагчдад бизнесээ өргөжүүлэхэд зориулсан хэрэгслүүд

Үйлчилгээ + шийдлүүд

Виза танд бизнесээ өргөжүүлэхэд туслах шинэлэг шийдлүүд санал болгодог.
Overhead view of a set of hands typing on a laptop.
Closeup of an active server rack.
Data visualization on computer screen.
Three people seated in an office discussing work-related issues.

Мэдээллийн аюулгүй байдал

Woman standing at ATM.

Нөөц