• Танай байгууллагын үр ашгийг сайжруулах шийдлийг бид боловсруулдаг

    Танай байгууллагын эрэлт хэрэгцээнд тохирохоор зохицуулсан.

Виза + томоохон бизнес

Виза компани төрийн болон хувийн байгууллагуудыг өөрийн үр ашгийг сайжруулахад тусалж чадна

Төлбөрийн шийдэл олох

Зарцуулалтаа илүү ил тод, ухаалаг, үр ашигтай хийе.

Үйл ажиллагааг хянах

Виза карт хөтөлбөрийн үр ашгийг нэмэх бодит шийдлүүд.
Illustration: magnifying glass.

Мэдээллийн утга учраар хөшүүрэг хийх

Визa IntelliLink нь мөнгөн хөрөнгийн урсгалаа болон зардлаа хянахад тань тусална.
Business growth trending upward: illustration.

Үр ашгийг сайжруулах

Визa PerformSource зөвлөх үйлчилгээ нь өөрийн худалдаа, бизнесийн картын хөтөлбөрөөсөө хамгийн их үнэ цэнийг олоход тань тусална.
Illustration: Sun with dollar sign in middle.

Төлбөрийг автоматжуулах

Виза өглөгийн дансны автоматжуулалт нь ханган нийлүүлэгчид төлбөр төлөх өртөг багатай, үр ашигтай үйл явц юм.

Виза үнэнч байдал ба саналууд шийдэл

Man at desk using laptop.
Visa Point of Sale (POS) graphic.