• Төлбөр төлөх, хүлээн авах шинэ арга замыг боловсруулах

    Төлбөрийн шийдлээ шинэчлэхийн тулд Виза компанитай хамтран ажиллаарай

Виза ба карт хүлээн авагч

Визатай түншлэн төлбөрийн илүү ухаалаг шийдэл санал болгох шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ гаргаарай.

Виза чип картын технологи

Person using a Visa payWave debit card at a payment terminal.

Мэдээллийн аюулгүй байдал

Карт эзэмшигчийн мэдээллээ хамгаалах

Виза ПИН аюулгүй байдлын шаардлагыг хялбарчилж байна

Визагийн харилцагчид Визa ПИН програмд оролцдог өөрсдийн карт хүлээн авагч гуравдагч талын төлөөлөгчид 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний дотор шаардлага хангасан тухай баталгаажуулалтаа хийсэн байх үүрэгтэй.

Үйлчилгээ + шийдлүүд

Хөдөлгөөнт төлбөрийн шийдэл

Merchant using a mobile phone to complete a transaction

Нөөц