• Төлбөр төлөх, хүлээн авах шинэ арга замыг боловсруулах

    Төлбөрийн шийдлээ шинэчлэхийн тулд Виза компанитай хамтран ажиллаарай

Виза ба карт хүлээн авагч

Визатай түншлэн төлбөрийн илүү ухаалаг шийдэл санал болгох шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ гаргаарай.

Чип картны ойроос авсан зураг

Виза ПИН аюулгүй байдлын шаардлагыг хялбарчилж байна

Визагийн харилцагчид Визa ПИН програмд оролцдог өөрсдийн карт хүлээн авагч гуравдагч талын төлөөлөгчид 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний дотор шаардлага хангасан тухай баталгаажуулалтаа хийсэн байх үүрэгтэй.
ПИН аюулгүй байдлын хөтөлбөрийн тухай
Эмэгтэй худалдаа эрхлэгч дэлгүүрээ нээж байна
info-for-acquirers-visavue-online-800x450
Гүйлгээ хийхээр гар утсаа ашиглаж буй эмэгтэй

Хамтарч ажиллаж байгаа ажилчид