Эрсдэл, залилан

Залиланг бодит хугацаанд илрүүлэх эсхүл хэрэглэгчдэд картаа илүү хянах боломж өгөх АPI-үүд ашиглах замаар төлбөрийг илүү аюулгүй болгоорой.


Woman checking her watch on top of a cliff overlooking the ocean.

Customer completing a transaction using a mobile credit card reader at a food truck.

Бүтээж эхлэхэд бэлэн үү?

Визa хөгжүүлэгч төвөөр зочилж, та юу хөгжүүлж бүтээх боломжтой болохоо харна уу.