Эрсдэл, залилан

Залиланг бодит хугацаанд илрүүлэх эсхүл хэрэглэгчдэд картаа илүү хянах боломж өгөх АPI-үүд ашиглах замаар төлбөрийг илүү аюулгүй болгоорой.

risk-fraud-mobile-800x450
devweb-71-percent-800x450
devweb-46-percent-800x450
devweb-21-percent-800x450

Woman checking her watch on top of a cliff overlooking the ocean.

Customer completing a transaction using a mobile credit card reader at a food truck.

risk-fraud-token-800x450
devweb-50-billion-800x450
devweb-367-percent-800x450
devweb-542-billion-800x450

Бүтээж эхлэхэд бэлэн үү?

Визa хөгжүүлэгч төвөөр зочилж, та юу хөгжүүлж бүтээх боломжтой болохоо харна уу.
Бидэнтэй холбогдох