Төлбөрийн хэрэгслүүд

АPI ашиглан хэрэглэгч онлайнаар саадгүй шилжүүлэг хийх эсхүл виртуал мөнгө ашиглах аюулгүй аргыг бий болгоорой.

pay-methods-cybersource-payments-800x450

visa-direct-overview-1600x900

pay-methods-visa-checkout-800x450
devweb-86-percent-800x450
devweb-30-percent-800x450
devweb-96-percent-800x450

Бүтээж эхлэхэд бэлэн үү?

Визa хөгжүүлэгч төвөөр зочилж, та юу хөгжүүлж бүтээх боломжтой болохоо харна уу.
Бидэнтэй холбогдох