• Зохио. Бүтээ. Хэрэгжүүл.

    Виза компанийн АРI, хэрэгсэл, мэдлэг туршлагыг шууд ашиглаж, бизнестээ цоо шинэ нөөц боломжийг нээгээрэй.

Man and woman discussing an item on a Scrum Task Board.

Man and woman on blankets in park looking at smart phone held aloft by man.
Seated man using smart phone in front of high-rise windows with laptop, attache case, thermos and skateboard around him.
Man using smart phone exiting airport terminal with rolling suitcase.
Juice Shop truck with couple seated at table with dog at their feet, woman ordering at counter, bicyclist leaving and man with skateboard approaching.

Illustration of paper and pencil.

Блог

Төлбөр тооцоо, бүтээгдэхүүний шинэ онцлог үзүүлэлтүүд, API шинэчлэл, хөгжүүлэгчийн тухай онц сонирхолтой мэдээлэл, үйл явдлын тоймын талаарх нийтлэлийг Виза хөгжүүлэгч блогоос уншина уу.

Манай блогийг уншаарай
Illustration of talk bubbles.

Форум

Манай Виза болон олон нийтийн экспертүүдээс тусламж аваарай.

Манай форумд зочлоорой


Man and woman brainstorming at Scrum task board.
Woman making contactless payment with smart phone.
Developer in office environment with open laptop looking at smart phone.

Developer in office environment with open laptop looking at smart phone.
A hand tapping a Visa card with Visa's contactless payments system.
A woman sitting at her desk in front of a monitor coding.

Эхэлье

Бүтээж эхлэхэд бэлэн үү? Бүртгэл хэрхэн үүсгэх, төсөл эхлүүлэх, холболтыг турших талаар манай зааврыг үзнэ үү.
Эхлэх заавар