Visa Нууцлал Задруулах Хөтөлбөр

Visa-н хувьд кибер аюулгүй байдал нь маш чухал бөгөөд бид болзошгүй эрсдэлтэй нөхцөл байдлын талаарх мэдээлэл солилцох, эрсдэлтэй нөхцөл байдлын туршилтад зориулсан дүрмийг бий болгох, эдгээр дүрмийг дагаж мөрддөг хүмүүсийг аюулгүй байдлаар хангахыг хүсэж байна.

Оршил

Visa-д кибер аюулгүй байдал нь манай үнэт зүйлсийн гол цөм болдог. Хэрэв танд Visa-н бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, вебсайт, аппликэйшнүүд дэх аюулгүй байдлын эрсдэлтэй нөхцөл байдлуудтай холбоотой мэдээлэл байгаа бол бид танаас сонсохыг хүсэж байна. Бид болзошгүй эрсдэлтэй нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл солилцох, эрсдэлтэй нөхцөл байдлын туршилтын дүрмийг тогтоох, эдгээр дүрмийг дагаж мөрддөг хүмүүсийг Аюулгүй байдлаар хангах зорилгоор энэхүү Нууцлалыг Задруулах Хөтөлбөрийг бий болгосон.

Хүлээлт

Хөтөлбөрийн дүрэм

Аюулгүй боомт

Эрсдэлтэй нөхцөл байдлуудын талаар мэдээлэх

Visa нь хариуцлагатайгаар ил болгосон эрсдэлтэй нөхцөл байдлын мэдээллийг шалгах, баталгаажуулахдаа HackerOne-г ашигладаг. Мэдээллээ оруулна уу.